Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd

Dosen Tidak Tetap: 161 199 100
  •  05114722580/085249506877
  • Komplek Pangeran Antasari No. 7 F Rt. 02/05 Kel Jawa Martapura

Pengampu Mata Kuliah

1.Bimbingan & Penyuluhan
2.Ilmu Jiwa Belajar PAI

Riwayat Pendidikan

SDN Amparaya No 1 NI 316 1981
MTs Padang Batung Sungai Paring 1984
MAN Kandangan 1987
S1 Pendidikan Agama IAIN Jamiah Antasari 1991
Magester Pendidikan Luar Sekolah UIN Malang 2003